Публічна оферта

Про надання послуг хостингу в мережі Інтернет (далі послуги) юридичному або фізичному особі, іменованому в подальшому, Абонент, компанія ФОП Ляшенко Богдан Павлович, в подальшому Umirs.com, (также по тексту іменується Виконавець). Нинішня угода є публічною офертою (далі Оферта), відповідно до чинного законодавства України має відповідну юридичну силу.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Під Послугами розуміється надання Абоненту:

  • унікальні ім'я та пароль, що дозволяють йому розміщувати свою інформацію на серверах Umirs.com (протягом 2-3 робочих днів після надходження оплати на розрахунковий рахунок Umirs.com);
  • підтримку первинного та вторинного сервера імен DNS використовуваних доменів;
  • можливість організації імен електронної пошти з обсягом інформації, що зберігається в кожний момент часу, в межах квоти, передбаченої тарифним планом;
  • можливість використання всіх доступних програм та функцій;

 

1.2. До складу Послуг не входить надання можливості приймання-передачі електронних повідомлень Абонента в офісі Umirs.com, налаштування або діагностика персонального комп'ютера, модему та програмного забезпечення Абонента як в офісі Umirs.com, так і з виїздом до Абонента, а також навчання навичок роботи в Інтернет.

1.4. Приймаючи Оферту, Абонент:

  • зобов'язується дотримуватись її правил і умов;
  • зобов'язується дотримуватись правил і регламентів доменної зони, в якій реєструється домен;
  • зобов'язується дотримуватись, політики та правила позасудового вирішення доменних спорів доменної зони, в якій реєструється домен;
  • дає згоду на вирішення спорів, що виникають із третіми особами щодо доменного імені, у порядку обов'язкового адміністративного провадження уповноваженими організаціями ICANN;
  • дає згоду на блокування, видалення або переделігування (передачу) доменного імені на підставі рішення уповноваженої організації, прийнятого відповідно до політики та правил позасудового вирішення доменних спорів доменної зони, в якій зареєстровано доменне ім'я;
  • підтверджує, що обізнаний з ризиками, пов'язаними з неможливістю ідентифікації Абонента у разі надання Виконавцю знеособлених даних для отримання Послуг.

 

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки Umirs.com:

2.1.1. Надати Абоненту Послуги за допомогою реєстрації Абонента.

 

2.1.2. Зареєструвати Абонента шляхом видачі йому пароля та імені (логіна) шляхом передачі пароля та логіна на e-mail Абонента;

 

2.1.3. Надавати Послуги відповідно до суми абонентської оплати, що знаходиться на особовому рахунку Абонента, внесеної в порядку п. 3 Оферти;

 

2.1.4. Зберігати конфіденційність інформації Абонента, отриманої від нього під час реєстрації, а також зміст приватних повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України та Політикою конфіденційності;

 

2.1.5. Опублікувати офіційні повідомлення, пов'язані з обслуговуванням Абонентів та зміною тарифів на оплату, на WWW-сервері Umirs.com.

 

2.1.6. У разі виникнення технічних проблем на обладнанні Umirs.com відновити роботу сайту протягом 24 годин, у тому числі в період вихідних та святкових днів;

 

2.1.7. При перенесенні сайту з одного сервера компанії на інший зберігати інформацію на старому сервері протягом 5 робочих днів.

 

2.1.8. Повідомляти Абонента за вказаним у профілі Абонента контактним e-mail про закінчення терміну реєстрації або блокування доменного імені.

 

2.1.9. Дозволити перенесення доменного імені до іншого реєстратора у разі відсутності у Абонента заборгованості перед Umirs.com, а також за наявності документів, зазначених у пункті 2.2.7. даної Оферти.

 

2.2. Обов'язки Абонента:

2.2.1. оплачувати Послуги відповідно до обраного тарифного плану Umirs.com. Абонент зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови обслуговування та тарифи на WWW-сервері Umirs.com.

 

2.2.2. зберігати видані йому відповідні фінансові документи, що підтверджують здійснену оплату Послуг;

 

2.2.3. не рідше одного разу на тиждень знайомитися з офіційною інформацією, пов'язаною з обслуговуванням Абонента, включаючи зміну тарифних планів Umirs.com, що публікуються у порядку, зазначеному у пункті 2.3.5 цієї Оферти.

 

2.2.4. регулярно, але не рідше ніж один раз на місяць, здійснювати контроль за статусом доменного імені та, у разі виявлення будь-якої невідповідності, негайно інформувати про це Umirs.com.

 

2.2.5. забезпечувати повноту, правдивість та актуальність інформації, зазначеної у профілі користувача Абонента.

 

2.2.6. відповідати на електронні запити Umirs.com, спрямовані на контактний e-mail Абонента, протягом п'яти днів з моменту їх відправлення, а на електронні запити з позначкою терміново – ndash; протягом одного дня.

 

2.2.7. при перенесенні домену до іншого реєстратора, надіслати на e-mail фінансового відділу Umirs.com скан-копію підписаної від руки заяви, в якій вказати назву переносного доменного імені та ідентифікатор реєстратора, до якого цей домен переноситься. Разом із заявою Абонент – фізична особа надсилає скан-копії паспорта. При переделегуванні (зміні реєстранта) домену надати оригінал письмової заяви та копії документів поточного реєстранта (Абонента), зазначених у пункті 2.2.8.

 

2.2.8. на вимогу Umirs.com, протягом 5 календарних днів, надавати скан-копії документів, що підтверджують актуальність та правдивість даних, зазначених у профілі користування Абонента.

 

(а) для фізичних осіб: копія чинного паспорта.

(б) для юридичних осіб: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

p>

2.2.9. відшкодувати витрати Umirs.com у разі продовження доменного імені Абонента, який був заблокований за рішенням суду чи організації, уповноваженої на позасудове вирішення доменних спорів.

 

2.3. Права Umirs.com:

2.3.1. тимчасово припинити надання Послуг Абоненту до отримання Umirs.com письмових пояснень від Абонента у таких випадках:

 

(а) не надходження оплати за Послуги у встановлені Umirs.com строки;

(б) дій, спрямованих на обмеження або перешкоджання в доступі інших користувачів до Послуг, а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Umirs.com та до інших систем, доступних через мережу Інтернет;

(в) розсилці через мережу Інтернет будь-якої інформації, яка суперечить вимогам законодавства України чи нормам міжнародного права;

(г) опублікування або передачі будь-якої інформації або програмного забезпечення, яке містить у собі комп'ютерні віруси або інші компоненти, прирівняні до них;

(д) здійснення дій, спрямованих на те, щоб посилати, публікувати, передавати, відтворювати, надавати або в будь-якому вигляді використовувати з комерційною метою інформацію, програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково, отримані за допомогою Послуг (якщо це явно не дозволено власником такої інформації, програмного забезпечення або іншої продукції) за умови наявності письмової вимоги власника такої інформації про обмеження перелічених дій;

(e) вчинення дій, спрямованих на те, щоб посилати, публікувати, передавати, відтворювати або розповсюджувати будь-яким способом отримане за допомогою Послуг програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково, захищені авторськими або іншими правами, без дозволу власника, також як та посилати, публікувати, передавати чи розповсюджувати будь-яким способом будь-яку складову послуг, що надаються, або створені на її основі роботи, оскільки самі Послуги також є об'єктом авторських та інших прав за умови наявності письмової вимоги власника таких прав про обмеження перелічених дій;

 

(ж) здійснення масового розсилання повідомлень, як з серверів Виконавця, так і з будь-яких інших серверів, за допомогою електронної пошти, інакше як за явно і недвозначно вираженою ініціативою одержувачів. Відкрита публікація адреси електронної пошти або іншої системи персонального обміну інформацією не може бути підставою для включення адреси до будь-якого списку для розсилки повідомлень. Включення адреси, отриманої будь-яким шляхом (через веб-форму, через підписного робота тощо), до списку адрес, за якою проводиться будь-яке розсилання, допускається лише за умови наявності належної технічної процедури підтвердження підписки, яка гарантує, що адреса не потрапить у список інакше, як з волі власника адреси. Процедура підтвердження підписки повинна унеможливлювати попадання адреси до списку адресатів будь-якої розсилки (поодинокою або регулярною) за ініціативою третіх осіб (тобто осіб, які не є власниками цієї адреси). Обов'язково наявність можливості для будь-якого передплатника негайно залишити список розсилки без будь-яких труднощів при виникненні такого бажання. При цьому наявність можливості залишити список сама по собі не може бути виправданням внесення адрес до списку не з волі власників адрес;

(з) розміщення, публікації та передачі через мережу Інтернет будь-якої інформації, що суперечить чинному Українському чи міжнародному законодавству. Зокрема, це стосується порнографічних зображень. У зв'язку з відсутністю законодавчо встановлених методик визначення того, чи є конкретне зображення порнографічним, Umirs.com залишає за собою право такого визначення. Під розсилкою розуміється як масове розсилання кількох електронних листів. безлічі одержувачів, так і множинне розсилання одному одержувачу, а також використання реквізитів (веб-сторінок, e-mail) Umirs.com при подібних розсилках, зроблених через іншого Провайдера. Під повідомленнями розуміються повідомлення електронної пошти, ICQ та інших засобів особистого обміну інформацією.

(і) розміщення проксі сервера.

(к) функціонування скриптів сайту порушує працездатність одного із серверів Umirs.com.

(л) у разі не виконання пункту 2.2.6 цієї Угоди.

(м) у разі не виконання пункту 2.2.8 цієї Угоди.

2.3.2 припинити договірні відносини з Абонентом в односторонньому порядку, з одночасним надсиланням письмового електронного повідомлення у разі порушення Абонентом умов цієї Оферти. Моментом розірвання договору та припинення обслуговування вважається дата направлення відповідного повідомлення Абоненту.

2.3.3 При підвищених (наднормативних) потребах Абонента до апаратних і  іншим ресурсам, що надаються в рамках замовленого обслуговування – Umirs.com залишає за собою право запропонувати Абоненту перехід на інший тарифний план, а при відмові Абонента припинити його обслуговування з поверненням невикористаних Абонентом коштів.

2.3.4 розкривати (передавати) відомості про Абонента лише відповідно до умов Оферти, Політики конфіденційності та/або законодавства України.

2.3.5. змінювати умови цієї Оферти в односторонньому порядку. 

 

Датою набрання чинності змінами цієї Оферти є дата їх опублікування на WWW-сервері Umirs.com, або в панелі керування послугою, якщо інше передбачено новою редакцією Оферти.

2.3.6. надавати суду або організації, уповноваженій на позасудове вирішення доменних спорів, дані про доменне ім'я Абонента, включаючи підтвердження того, що спірне доменне ім'я зареєстровано Виконавцем, дані про реєстранта (Абонента), надавати контактну інформацію реєстранта (Абонента) доменного імені, та, у разі необхідності, договори про реєстрацію та супроводження доменних імен та інші пов'язані документи;

 

2.3.7. не проводити зміну реєстранта, реєстратора та/або не вносити інші зміни щодо спірного доменного імені під час розгляду скарги організацією, уповноваженою на позасудове вирішення доменних спорів, або на підставі рішення суду;

 

2.3.8. на підставі рішення суду або організації, уповноваженої на позасудове вирішення доменних спорів, заблокувати, видалити або переделегувати (передати) доменне ім'я Абонента без виплати Абоненту компенсації та/або інших платежів.

 

2.4. Права Абонента:

2.4.1. Вимагати від Umirs.com надання Послуг відповідно до умов цієї Оферти.

 

2.4.1. Протягом 30 днів з моменту оплати послуг хостингу вимагатиме повернення грошей від Umirs.com у разі невідповідності якості послуг умовам цієї Оферти.

 

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1 Актуальна вартість Послуг залежить від виду, порядку та строків надання послуг, передбачених у тарифному плані, розташованому за загальнодоступним посиланням https://Umirs.com. Абонентська плата та ціни на Послуги вказуються у гривнях.

3.2 Umirs.com має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги та вводити новий тарифний план. Про запровадження нових цін Umirs.com повідомляє Абонента, опублікувавши повідомлення про це на WWW сервері Umirs.com. Датою набрання чинності новим Тарифним планом є дата його опублікування на WWW-сервері Umirs.com або дата, зазначена в повідомленні про зміни Тарифного плану. У разі зміни тарифів раніше внесена оплата за новими тарифами не перераховується.

3.3 Послуги надаються за умови наявності позитивного балансу на особовому рахунку Абонента.

3.4 Оплата Послуг здійснюється як за готівковий, так і за безготівковий розрахунок у вигляді передоплати.  Оплата може бути здійснена Абонентом у будь-якому відділенні банків України. При оплаті через банк Абонент зобов'язаний вказати у платіжному документі номер виписаного за цією послугою рахунок-договору. Сума оплати не повинна відрізнятись від зазначеної у рахунку-договорі (рахунок-оферті).  Umirs.com має право не надавати послуги у разі, якщо в платіжному документі Абонентом не вказано індивідуальний номер, або сплачена ним сума не відповідає зазначеній у рахунку-договорі (рахунку-оферті), до моменту приведення платіжного документа у відповідність.

3.5 Абонент самостійно несе відповідальність за правильність вироблених ним платежів. При зміні банківських реквізитів Umirs.com з моменту опублікування нових реквізитів на WWW-сервері Umirs.com Абонент самостійно несе відповідальність за платежі, здійснені за застарілими реквізитами.

3.6 Факт оплати Послуги вважається підтвердженим, а особовий рахунок Абонента відкритим - після надходження відомостей з банку про зарахування коштів на рахунок та підтвердження оплати системою прийому платежів Umirs.com.

3.7 Протягом 60 (шістдесяти) днів з дати виникнення заборгованості за послугою Абонента вміст його облікового запису зберігається за Абонентом. Після закінчення цього терміну вміст облікового запису Абонента може бути видалено.

3.9 Абонент не має права передавати рахунки на оплату послуг Umirs.com третім особам для здійснення оплати.

3.10 Абонент зобов'язаний зберігати всі банківські квитанції про оплату послуг Umirs.com протягом 3 років з дати здійснення оплати.

3.11 Надання послуг хостингу здійснюється за попередньою оплатою. Мінімальний термін авансового платежу надання послуги становить 30 днів.

3.12 Відновлення роботи, заблокованої у зв'язку із заборгованістю за послуги, здійснюється після погашення заборгованості за послуги та внесення авансового платежу на 30 днів.

4. ОСОБЛИВІ УМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Виконавець не несе відповідальності за пряму або непряму шкоду (у тому числі втрачену вигоду), заподіяну Абоненту у зв'язку з використанням або не використанням Послуг, втратою файлів або листів Абонента.

4.2. Виконавець не несе відповідальності за будь-які довільні збої програми/бази даних або генерування програмою/базою даних помилок, внаслідок яких Абоненту було припинено надання Послуги або Послуга надається не в повному обсязі. У разі своєчасного повідомлення Абонентом Виконавця про збої програми, Виконавець зобов'язується усунути неполадки та відновити надання Послуги в найкоротші технічно-можливі терміни. Своєчасним повідомленням вважається повідомлення, зроблене протягом 30 (тридцяти) днів з моменту виникнення збою програми/бази даних.

4.3. Абонент повністю бере на себе відповідальність за інформацію, яку він розміщує на своєму WWW сервері та розсилає електронною поштою.

4.4. Абонент несе відповідальність за збереження пароля, наданого йому службою підтримки Umirs.com. У разі крадіжки або втрати пароля Абонент має право за допомогою факсу або електронної пошти просити службу підтримки Umirs.com змінити пароль з обов'язковим наданням фінансової інформації, що підтверджує оплату Послуг.

 

4.5. Umirs.com не є відповідачем або відповідачем у разі, якщо дії Абонента завдали фінансової, моральної чи фізичної шкоди третім особам.

 

4.6. Umirs.com не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до послуг, що надаються.

 

4.7. Протягом терміну дії Оферти та протягом 3 (трьох) років з дня її розірвання Сторони зобов'язуються обмежувати доступ третіх осіб, а також співробітників та посадових осіб, які не беруть участь у виконанні зобов'язань по Оферті, та зберігати конфіденційність інформації, що становить комерційну таємницю та передається один одному під час виконання зобов'язань по цій Оферті. Інформація вважається конфіденційною та складовою комерційну таємницю, яка передала її Стороні у тому випадку, якщо в/на ній явно зазначено, що дана інформація є конфіденційною.

5. Обмеження на ресурси

5.1. Безлімітними (необмеженими) ресурсами називаються ресурси, які в описі тарифних планів зазначені як «необмежено» або мають математичний символ нескінченності. Наприклад, кількість поштових скриньок, загальний обсяг, який займає пошта, обсяг бази даних. Це зроблено для того, щоб користувачі не переймалися тим, що при досягненні ліміту робота сервісу буде зупинена. Проте ресурси сервера та інтернет-канали мають обмеження. Для того щоб не допустити підвищеного споживання ресурсів Виконавець залишає за собою право обмежити ресурси, що використовуються Абонентом, або зупинити надання Послуги з попереднім повідомленням на контактний e-mail Абонента.

 

5.2 Ліміт, за якого ресурси Абонента можуть бути обмежені, розраховується на підставі статистики споживання ресурсів усіма абонентами сервісу Виконавця за аналогічною послугою за попередній календарний місяць.

5.3. Абонентам, які перевищують зазначений у пункті 5.2. ліміт, на контактний e-mail надсилається повідомлення про перевищення допустимого ліміту використання ресурсів. Якщо абонент протягом 48 годин після надсилання такого повідомлення не скоротив використання ресурсів, Виконавець залишає за собою право призупинити надання Послуг або розірвати Оферту в односторонньому порядку.

7. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ

7.1. Публічна оферта набирає чинності з оплати Послуг у порядку, встановленому цією Офертою і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

7.2. З усіх питань, неврегульованих у цій Оферті, Сторони керуються чинним законодавством України, правилами, регламентами доменних зон, політикою та правилами позасудового вирішення доменних спорів;

7.3. Умови цієї Оферти застосовуються до відносин між сторонами, які виникли до її прийняття Абонентом.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі питання, неврегульовані цією Офертою, а також будь-які спірні питання щодо Оферти або у зв'язку з нею вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

 

8.2. Визнання судом недійсним будь-якого з положень цієї Оферти не тягне за собою недійсності інших її положень або Оферти в цілому, а тому не веде до втрати ним юридичної сили.

 

8.3. Umirs.com має право в будь-який час вносити зміни та/або доповнення до цієї Оферти.

 

Нова редакція Оферти розміщується на сайті за адресою https://Umirs.com/ru/dogovor-oferty/.

Umirs.com рекомендує Абоненту регулярно перевіряти умови Оферти щодо їх зміни та/або доповнення.

Продовження Абонентом отримання Послуг після внесення до Оферти будь-яких змін та/або доповнень свідчить про повне прийняття та беззастережну згоду з такими змінами та/або доповненнями.

У разі небажання Абонента виконувати умови зміненої та/або доповненої Оферти, вона може бути розірвана ним в односторонньому порядку.

9. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

ФОП Ляшенко Богдан Павлович
ф-я "розрахунковий центр" ПриватБанку, Київ
ЄДРПОУ 3198920354
Р /с UA223052990000026006046803462
МФО 380269

тел.: +38 (063) 400-5500
e-mail: [email protected]